Informace o ochraně osobních údajů

společnosti About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (stav: prosinec 2023).

V následujících informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o zpracování osobních údajů, které provádí společnost About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg („ABOUT YOU“ a/nebo „správce“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů („BDSG“). Naše informace o ochraně osobních údajů platí pro následující webové stránky, aplikace a další služby a úkony (dále společně jen „Služby“): www.crowdshopping.cz.

Naše informace o ochraně osobních údajů si, prosím, pozorně přečtěte. V případě dotazů nebo připomínek k našim informacím o ochraně osobních údajů nás můžete kontaktovat na [email protected].

Obsah

Kliknutím na jednotlivé nadpisy kapitol se jednoduše dostanete přímo na příslušnou část, která vás zajímá.

1. Jméno a kontaktní údaje správce

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností

About You SE & Co. KG,
Domstraße 10, 20095 Hamburg
Telefon: 800 022 907
e-mail: [email protected]

ze zákona zastoupenou: společností ABOUT YOU Verwaltungs SE, tato zastoupena členy představenstva Tarkem Müllerem, Hannesem Wiesem a Sebastianem Betzem.
Předseda dozorčí rady: Sebastian Klauke

Webové stránky: www.aboutyou.de

pro následující služby: www.crowdshopping.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

About You SE & Co. KG
k rukám Sebastian Herting - Datenschutzkanzlei
Domstraße 10
20095 Hamburg Německo

e-mail: [email protected]

.

3. Účely zpracování osobních údajů, právní základy a oprávněné zájmy, které správce nebo třetí strana sleduje, a kategorie příjemců

3.1. Zobrazení našich webových stránek/aplikací

3.1.1. Soubory dat protokolu

Při každém přístupu ke službám odešle příslušný internetový prohlížeč vašeho koncového zařízení informace na server naší služby a dočasně je uloží do tzv. souborů dat protokolu. Datové záznamy uložené v souborech dat protokolu obsahují následující údaje: Datum a čas zobrazení, název zobrazené stránky, IP adresu žádajícího zařízení, typ zařízení, cfRayId, URL odkazu (původní URL, ze které jste přišli na naši službu), objem přenesených dat, dobu načítání, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a název vašeho poskytovatele přístupu k internetu. Soubory dat protokolu zpracováváme, abychom mohli naše služby poskytovat spolehlivě a bezpečně.

Pokud zpracováváme osobní údaje (např. IP adresu), je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze

 • zajištění bezproblémového nastavení připojení,
 • zajištění pohodlného využívání našich služeb,
 • analýzy bezpečnosti a stability systému.

Z těchto informací není možné dovozovat žádné přímé závěry o vaší identitě a ani tak nebudeme činit. Tyto informace jsou ukládány a po dosažení výše uvedených účelů automaticky mazány. Standardní lhůty pro výmaz se řídí kritériem nezbytnosti.

Pokud v souvislosti s výše popsaným zpracováním protokolových souborů používáme cookies nebo podobné technologie, je to nezbytně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat vámi požadované služby. Tyto cookies můžeme používat bez vašeho souhlasu na základě § 25 odst. 2 bodu 2 zákona o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí v telekomunikacích a telemédiích („TTDSG“).

3.1.2. Cookies a sledování

Obecné informace

V našich službách používáme my i naši partneři cookies nebo podobné technologie (souhrnně označované jako „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory, které se mohou ukládat do vašeho příslušného koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu atd.), když navštívíte a/nebo používáte naše služby. Cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. V souboru cookie jsou uloženy informace, které vyplývají z vazby na konkrétní použité koncové zařízení. To však neznamená, že bychom tím získali přímo informace o vaší identitě a/nebo mohli dovozovat závěry o vaší osobě.

Některé z použitých cookies se po ukončení relace prohlížeče opět vymažou (tzv. relační cookies). Takové cookies nám umožňují zlepšit bezpečnost našich služeb například tím, že zabraňují útokům botů.

Jiné cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat vaše koncové zařízení při vaší další návštěvě (tzv. trvalé cookies). Tyto cookies se používají například k tomu, aby se vám v našich službách zobrazovaly personalizované reklamy a obsah.

Souhlas s používáním cookies

Většinu cookies používáme na základě vašeho souhlasu O tento souhlas vás žádáme na naší Consent Management platformě („CMP“ a/nebo „Centrum preferencí”). Je tam popsán jako „Ukládání a/nebo načítání informací ve vašem koncovém zařízení". Pokud souhlas udělíte, jedná se o právní základ pro používání cookies (§ 25 odst. 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Vaše rozhodnutí, zda si přejete udělit souhlas, ukládáme, abychom je mohli odpovídajícím způsobem realizovat. Výjimka z tohoto požadavku na souhlas se vztahuje pouze na cookies, které jsou nezbytně nutné pro poskytnutí služby, kterou jste si výslovně vyžádali Tyto cookies můžeme na základě § 25 odst. 2 bodu 2 TTDSG používat bez vašeho souhlasu.

Souhlas se zpracováním vašich údajů na základě cookies

V našem CMP vás také - v případě potřeby žádáme o souhlas se zpracováním vašich údajů na základě cookies. Souhlas požadujeme nejen pro sebe, nýbrž také pro zpracování těchto údajů našimi partnery.

V našem CMP naleznete zejména podrobné informace o účelech, pro které chceme my a naši partneři zpracovávat vaše údaje na základě vašeho souhlasu, a také seznam našich partnerů s dalšími informacemi o zpracování údajů, které chtějí na základě vašeho souhlasu provádět.

Vaše rozhodnutí učiněné v CMP o tom, zda a v jakém rozsahu chcete udělit souhlas se zpracováním svých údajů na základě cookies, ukládáme v tzv. ID souhlasu („Consent-ID“) (např. d13b5c50-6x7a-4d7b-9962-3846c8abba), který najdete na konci našich informací o ochraně osobních údajů, abychom je mohli odpovídajícím způsobem realizovat. Tento pseudonymizovaný ID souhlasu je generován individuálně pro vás jako uživatele webových stránek, aby bylo možné poskytnout právní důkaz o nastaveních, která jste provedli v našem CMP, a o souhlasech, které jste v něm udělili/odvolali, s uvedením času (datum, hodina). ID souhlasu si můžete kdykoliv zobrazit v našem CMP v části „Nastavení“.

Právním základem pro veškeré prováděné zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na zpracování vašeho rozhodnutí o udělení souhlasu, abychom se vás nemuseli při každém přístupu k našim službám ptát, zda si přejete souhlas udělit.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, je právním základem pro toto zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Sdělení k právu na odvolání souhlasu

Svůj souhlas (souhlasy) můžete kdykoli zcela nebo částečně s účinkem do budoucna odvolat, a to změnou nastavení v našem CMP zde a kliknutím na „Potvrdit výběr“ nebo kliknutím na „Odmítnout vše“. Náš CMP najdete také vždy v dolní části stránky pod odkazem „Centrum preferencí (Správa souhlasů)“. Odvolání vašeho souhlasu nemění nic na zákonnosti zpracování údajů prováděného na základě souhlasu (souhlasů) do okamžiku odvolání souhlasu.

3.2. Založení, provedení a/nebo ukončení smlouvy

3.2.1. Zpracování osobních údajů při uzavření smlouvy

Pokud se zaregistrujete u některé z našich služeb a/nebo s námi uzavřete další smlouvu (např. si u nás zakoupíte produkt), zpracováváme údaje potřebné pro založení, provedení a/nebo ukončení smlouvy. Patří sem:

 • Oslovení
 • Křestní jméno, příjmení
 • Fakturační a dodací adresa
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a platební údaje

Právním základem je čl. 6 písm. b) GDPR, tj. informace nám poskytujete na základě příslušného smluvního vztahu (např. vedení uživatelského účtu, realizace smlouvy) mezi vámi a námi.

Údaje shromážděné za účelem realizace smlouvy uchováváme - pokud je nepoužíváme pro vlastní marketingové účely - po dobu trvání příslušné smlouvy a do uplynutí příslušných zákonných nebo případných smluvních záručních a garančních práv a platných promlčecích lhůt. Po uplynutí této lhůty uchováváme informace o smluvním vztahu požadované obchodním a daňovým právem po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu budou údaje znovu zpracovávány výhradně v případě kontroly ze strany finanční správy. Další informace k této problematice najdete v části 6. Právním základem pro toto další zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pro realizaci smlouvy na naše služby je dále nutné následující zpracování údajů:

3.2.2. Používání údajů pro účely prevence podvodů

Informace o kampani (např. kódy voucherů a jakékoli další informace, které poskytnete) lze použít ke kontrole, zda jsou kódy voucherů využívány netypicky (např. zda má kód voucheru pro crowdshopping obzvláště vysoké příjmy nebo objednávky). Na provádění takové kontroly máme v zásadě oprávněný zájem. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.3. Zpracování údajů pro reklamní účely

Zpravodaj

V rámci našich služeb vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho zpravodaje. Používáme postup dvojitého přihlášení (postup DOI), abychom se ujistili, že při zadávání vaší e-mailové adresy nedošlo k chybě: Po zadání vaší e-mailové adresy do přihlašovací kolonky a udělení souhlasu se zasíláním našeho zpravodaje vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzovací odkaz. Teprve po kliknutí na tento potvrzovací odkaz bude vaše e-mailová adresa přidána do našeho seznamu adresátů pro zasílání našeho zpravodaje. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Sdělení k právu na odvolání souhlasu
Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat zasláním zprávy na [email protected] nebo pomocí možnosti odhlášení na konci každého zpravodaje.


3.4. Personalizované uživatelské prostředí

My a naši partneři vám chceme nabídnout co nejpersonalizovanější uživatelské prostředí našich služeb. V našem CMP vás proto žádáme o souhlas pro účely zpracování uvedené v částech 3.4.1 až 3.4.4. Právním základem pro zpracování údajů popsané v těchto částech je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kromě toho zpracováváme vaše údaje, abychom mohli naše služby poskytovat bezpečně, spolehlivě a ve vámi požadované podobě. Více informací najdete v části 6. Právním základem pro tam popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem nabízet naše služby bezpečně a spolehlivě a poskytovat služby, které výslovně požadujete.

3.4.1. Identifikace na stránkách třetích stran

U některých služeb potřebujeme mít možnost přiřadit uživatele na našich vlastních stránkách nebo na stránkách třetích stran, např. abychom vám mohli na stránkách třetích stran zobrazovat reklamy na naše produkty. Za tímto účelem my nebo naši partneři přidělujeme pseudonymizovaný identifikátor (ID). Kromě toho vás my a naši partneři můžeme přiřadit ke stránkám třetích stran pomocí vaší pseudonymizované e-mailové adresy nebo telefonního čísla.

Které informace chceme my, resp. příslušní partneři na základě vašeho souhlasu používat, se dozvíte v seznamu partnerů.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.4.2. Personalizované reklamy a obsah

Abychom vám mohli nabídnout plnohodnotné služby ABOUT YOU, používáme my a naši partneři s vaším souhlasem určité informace (např. informace o prohlížeči, cestu klikání, datum a čas návštěvy, zeměpisnou polohu, IP adresu, údaje o používání, navštívené webové stránky), abychom vám v našem internetovém obchodě a na stránkách třetích stran mohli zobrazovat reklamy a obsah šité vám na míru, které mohou být založeny například na vašich preferencích nebo naposledy prohlížených produktech.

Které informace chceme my, resp. příslušní partneři na základě vašeho souhlasu používat, se dozvíte v seznamu partnerů.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.4.3. Průzkum trhu

S vaším souhlasem používáme my a naši partneři určité informace o interakci s obsahem a reklamami v našem internetovém obchodě a na stránkách třetích stran, abychom lépe porozuměli tomu, jak je naši uživatelé přijímají. Za tímto účelem kombinujeme záznamy osobních údajů (například uživatelské profily, statistiky, údaje z průzkumu trhu a analýzy), které poskytují informace o tom, jak vy a ostatní uživatelé interagujete s obsahem a reklamami. Tyto informace můžeme použít k vypracování společných charakteristik, např. k určení, který obsah je relevantní, pro které cílové skupiny.

Které informace chceme my, resp. příslušní partneři na základě vašeho souhlasu používat, se dozvíte v seznamu partnerů.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.4.4. Vývoj produktů

S vaším souhlasem používáme my a naši partneři informace o vašich aktivitách v našem internetovém obchodě a na stránkách třetích stran (např. vaše interakce s reklamami nebo obsahem), protože nám to pomáhá zlepšovat naše produkty a služby a vyvíjet nové produkty a služby na základě interakcí uživatelů, typu cílové skupiny atd. Tento účel nezahrnuje vývoj nebo zlepšování uživatelských profilů a identifikátorů uživatelů.

Které informace chceme my, resp. příslušní partneři na základě vašeho souhlasu používat, se dozvíte v seznamu partnerů.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.4.5. Výkonnost

Určité informace potřebujeme k tomu, abychom mohli bezpečně a spolehlivě provozovat náš internetový obchod. Za tímto účelem sledujeme a předcházíme neobvyklým a potenciálně podvodným aktivitám (např. v souvislosti s reklamou, klikáním na reklamu prostřednictvím botů) a zajišťujeme, aby systémy a procesy fungovaly správně a bezpečně. Tyto informace mohou být také používány k řešení jakýchkoli problémů, které vy nebo my máme při doručování obsahu a reklam nebo při vaši interakci s nimi. Kromě toho potřebujeme určité informace, abychom vám mohli poskytnout náš internetový obchod v podobě, kterou požadujete, např. si pamatujeme, které produkty jste vložili do nákupního košíku nebo přidali do seznamu přání.

Které informace pro tyto účely používáme my, resp. příslušní partneři, můžete vidět v seznamu partnerů.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem nabízet naše služby bezpečně a spolehlivě a poskytovat služby, které výslovně požadujete (např. funkce nákupního košíku).

3.5. Jak nás kontaktovat

Můžete nás kontaktovat několika způsoby. E-mailem, telefonicky, přes chat nebo poštou. Když nás kontaktujete, používáme osobní údaje, které nám v této souvislosti dobrovolně poskytnete, výhradně za účelem kontaktování a zpracování vašeho dotazu.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je odpovídat na dotazy našich uživatelů, které jsou obecné povahy a přímo nesouvisejí se smluvním vztahem.

3.6. Uživatelský obsah

Máte možnost publikovat svůj vlastní obsah na různých místech. (např. obrázek kampaně, popis kampaně, komentáře atd.). Pokud zveřejníte vlastní obsah, zpracováváme osobní údaje, které dobrovolně uvedete v souvislosti s příslušným obsahem.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.7. Sociální média

Do našich služeb integrujeme funkční a obsahové prvky (také "funkce sdílení") pro sociální sítě Facebook a Instagram, které provozuje společnost Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irsko ("Meta") a WhatsApp, provozované společností WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("WhatsApp") a X, provozované společností Twitter International Unlimited CompanyOne Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko ("Twitter"). Může se jednat například o obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty, a tlačítka z crowdshopping.cz, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah z našich služeb v rámci sociálních sítí.

Tlačítko je hypertextový odkaz. Když se tlačítko objeví v našich službách, nejsou provozovateli aplikací WhatsApp, Meta nebo Twitter předávány žádné osobní údaje.

Při použití funkce sdílení obdrží poskytovatelé informaci, že uživatel navštívil příslušnou stránku nabídky. Pokud je uživatel přihlášen, může být návštěva přiřazena k uživatelskému účtu. Při interakci uživatelů s tlačítky, například kliknutím na tlačítko sdílení nebo odesláním komentáře, se příslušné informace přenášejí přímo z prohlížeče do služby Meta, Twitter nebo WhatsApp a ukládají se tam. Pokud uživatel není členem sítě Facebook, X nebo WhatsApp, je přesto možné, aby poskytovatel uložil jeho IP adresu.

Další informace o zpracování údajů poskytovatelem sociální sítě naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele:

Pokud si nepřejete, aby sociální sítě takto zpracovávaly vaše údaje, neměli byste funkci sdílení aktivovat.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, abychom našim uživatelům poskytli možnost sdílet obsah z našich služeb na sociálních sítích na jejich žádost.

4. Poskytování údajů není povinné

V zásadě nejste povinni nám své osobní údaje poskytovat. Využívání některých oblastí našich služeb však může uvedení osobních údajů vyžadovat, zejména při nákupu zboží nebo vytváření kampaně. Pokud si nepřejete poskytnout nám k tomu potřebné údaje, nebudete bohužel moci příslušné oblasti služeb využívat.

5. Příjemci osobních údajů

5.1. Předávání údajů třetím stranám

Vaše údaje předáme třetím stranám mimo společnost ABOUT YOU pouze v případě, že to bude právně přípustné (např. proto, že my nebo třetí strana máme na předání údajů oprávněný zájem, máme zákonnou povinnost údaje předat nebo na základě vašeho souhlasu).

Kromě třetích stran jmenovitě uvedených v našich informacích o ochraně osobních údajů a v našem CMP můžeme osobní údaje třetím stranám sdělit zejména tehdy,

 • pokud jsme k tomu v jednotlivých případech povinni na základě zákonných požadavků nebo vykonatelného úředního či soudního příkazu (vůči orgánům veřejné moci);
 • v souvislosti s právními spory (vůči soudům nebo našim právním zástupcům) nebo podnikovými audity (vůči auditorům);
 • pokud spolupracujeme s daňovými poradci;
 • v souvislosti s možnými trestnými činy příslušným vyšetřujícím orgánům;
 • v případě prodeje podniku (vůči kupujícímu).

Pokud vaše údaje předáváme třetím stranám na základě vašeho souhlasu, může být vysvětlení poskytnuto i v případě, že je souhlas získán.

5.2. Poskytování informací zpracovatelům

Při zpracování vašich údajů využíváme v některých oblastech tzv. zpracovatele. Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje naším jménem a na základě našich pokynů, přičemž za zpracování údajů zůstáváme odpovědní my. Zpracovatelé nepoužívají údaje pro vlastní účely, ale provádějí zpracování údajů výhradně pro správce.

Pokud zpracovatelé nejsou v těchto informacích o ochraně osobních údajů již jmenovitě uvedeni, jedná se zejména o následující kategorie zpracovatelů:

 • Poskytovatel IT služeb (zasílání e-mailů a zpravodajů),
 • Call centrum (zodpovídání dotazů zákazníků)

6. Doba uložení a výmaz údajů

Společnost ABOUT YOU uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto informacích o ochraně osobních údajů, zejména pro plnění našich smluvních a zákonných povinností. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i pro jiné účely, pokud je další uchovávání pro určité účely povoleno zákonem.

Pokud zrušíte svůj zákaznický účet/uživatelský účet, všechny uložené osobní údaje vymažeme. Pokud úplný výmaz není možný nebo není vyžadován ze zákonných důvodů, tyto údaje zablokujeme. K zablokování dochází například tehdy, pokud se na ně vztahují povinnosti uchovávání údajů podle obchodního nebo daňového práva, například z německého obchodního zákoníku (HGB) a německého daňového řádu (AO). Pro účely daňových kontrol a hospodářských auditů jsme povinni tyto informace uchovávat až po dobu deseti let. I když se na nás nevztahuje zákonná povinnost uchovávání, můžeme v určitých zákonem povolených případech od okamžitého výmazu údajů upustit. To platí například v případě, že dané informace mohou být ještě potřebné pro další realizaci smlouvy nebo pro právní stíhání či právní obranu (např. v případě reklamací). Rozhodujícím kritériem pro dobu trvání blokace jsou pak příslušné zákonné promlčecí lhůty, po jejichž uplynutí informace mažeme.

7. Příjemci mimo EHP

Osobní údaje předáváme také třetím stranám nebo zpracovatelům se sídlem v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). V takovém případě před předáním zajišťujeme, aby byla u příjemce buď odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo měl váš výslovný souhlas.

Odpovídající úroveň ochrany údajů je dána například tehdy, pokud Evropská komise přijala pro danou zemi tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně (čl. 45 GDPR). Pokud jde o USA, Evropská komise rozhodla, že odpovídající úroveň ochrany údajů je dána tehdy, pokud je příjemce údajů účastníkem Rámce pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (DPF) a má o tom aktuální osvědčení. Pokud se příjemci vašich osobních údajů nacházejí v USA a jsou účastníkem DPF, spoléháme se proto na toto rozhodnutí o odpovídající ochraně (čl. 45 GDPR).

Případně zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany údajů tím, že s příjemci sjednáváme tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise (čl. 46 GDPR). V tomto případě provádíme posouzení vlivu předávání a s příjemcem se dohodneme na dalších ochranných opatřeních nebo je v případě potřeby zavedeme. Konkrétně s příjemci, kteří jsou (nezávislými) správci, sjednáváme modul 1 standardních smluvních doložek EU a s příjemci, kteří jsou našimi zpracovateli, modul 2 standardních smluvních doložek EU.

Jedná se o třetí strany, resp. zpracovatele v následujících zemích USA (v tomto ohledu se řídíme „DPF“), Spojené království (v tomto ohledu se řídíme „rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně“, které je k dispozici zde.

Kopii konkrétně dohodnutých předpisů k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů můžete získat u nás. Obraťte se, prosím, za tímto účelem na [email protected] nebo na kontaktní údaje uvedené v části2.

8. Vaše práva

8.1. Přehled

Kromě práva odvolat souhlas, který jste nám udělili, máte při splnění příslušných zákonných požadavků následující další práva:

 • právo na informace o vašich osobních údajích, které uchováváme (čl. 15 GDPR), zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, původu vašich údajů, pokud nebyly získány přímo od vás;
 • právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných údajů (čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz vašich údajů, které uchováváme (čl. 17 GDPR), pokud jsou splněny příslušné požadavky a zejména pokud neexistují zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání údajů nebo jiné právní povinnosti, resp. pokud nejsme povinni dodržet jiné zákonné povinnosti nebo práva na další uchovávání,
 • právo na omezení zpracování vašich údajů (čl. 18 GDPR), pokud popíráte přesnost údajů (po dobu, která nám umožní přesnost osobních údajů ověřit); zpracování je protiprávní, ale vy nesouhlasíte s výmazem údajů; údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR (do doby, než se ověří, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi),
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR, tj. právo v případě zpracování na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pro provedení smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), které se provádí automatizovanými postupy, obdržet údaje, které o vás uchováváme, v běžném, strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci (v druhém případě, pokud je to technicky proveditelné),

Výše uvedená práva, na která máte nárok, můžete uplatnit na adrese [email protected].

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zejména se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti.

8.2. Práva vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro reklamní účely („námitka proti reklamě").

Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V takovém případě přestaneme vaše údaje zpracovávat, pokud neprokážeme - v souladu se zákonnými požadavky - závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad vašimi právy, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Práva vznést námitku můžete uplatnit na [email protected].

8.3. Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat. Vaše odvolání nemění nic na zákonnosti zpracování údajů prováděného na základě souhlasu (souhlasů) do okamžiku odvolání souhlasu.

Práva vznést námitku můžete uplatnit na [email protected].

Svůj souhlas s používáním cookies, resp. zpracování vašich osobních údajů prováděné na jeho základě můžete kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat změnou nastavení v našem CMP zde a kliknutím na „Potvrdit moje volby“ nebo tak, že kliknete na „zamitnout vše“. Náš CMP najdete také vždy v dolní části stránky pod odkazem „Centrum preferencí (Správa souhlasů)“.

ID souhlasu:

 

Informace o ochraně osobních údajů stáhnout jako PDF

Vytisknout informace o ochraně osobních údajů

Stáhnout PDF-Reader