Podmínky užívání

Podmínky užívání a Všeobecné obchodní podmínky společnosti ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo, pro online služby společnosti About You [verze 1.1.2]

Obsah

A. Online služby společnosti ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo

B. Nakupování na e-shopech About You

C. Crowdshopping.cz

I. Registrace

II. Založení, správa a ukončení crowdshoppingové kampaně nebo účast v crowdshoppingové výzvě

1. Crowdshoppingové kampaně

2. Crowdshoppingové výzvy

III. Využití kuponů na aboutyou.cz

IV. Podmínky vyplacení u kampaní

V. Oznámení

D. Povinnosti zakladatele kampaně

I. Vlastní obsah

II. Práva k užívání obsahu zakladatele kampaně

III. Využití kuponu zakladatelem kampaně

IV. Kontakt na společnost About You

V. Práva průmyslového vlastnictví / duševní vlastnictví

E. Všeobecné podmínky

I. Záruka na služby

II. Odpovědnost společnosti About You za uživatelský obsah a obsah třetích stran

III. Porušení podmínek užívání

IV. Závěrečná ustanovení

A. Online služby společnosti ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo (dále jen: About You)

About You je společnost, která podniká v oblasti e-commerce a která prostřednictvím různých internetových stránek a aplikací provozuje e-shopy (dále jen: e-shopy) a online platformy (dále jen: platformy). Kromě toho nabízí společnost About You spotřebitelům (dále jen:uživatelé) v rámci svých e-shopů i mimo ně různé služby (dále jen: služby) v oblasti online nakupování a produktového poradenství.

Služby, které společnost About You nabízí uživatelům, jsou – pokud není výslovně uvedeno jinak – určeny výhradně pro soukromé účely. Využívání informací v rámci služeb, které společnost About You poskytuje, k podnikatelským účelům není bez výslovného souhlasu společnosti About You povoleno.

Obrázky (např. produktů) a informace v rámci služeb About You nepředstavují žádnou právně závaznou nabídku, nýbrž nezávazný online katalog. Teprve v okamžiku, kdy uživatel přidá v rámci určité služby nějaké zboží do nákupního košíku a klikne na tlačítko „Závazně objednat“ nebo na nějaké srovnatelné prohlášení, je odeslána závazná objednávka uživatele (nabídka) na zboží obsažené v nákupním košíku. Společnost About You vystaví potvrzení o přijetí objednávky bezprostředně po odeslání objednávky; toto potvrzení nepředstavuje přijetí smlouvy. Společnost About You je oprávněna přijmout objednávky zasláním e-mailu s potvrzením objednávky, případně odesláním zboží do dvou dnů.

B. Nakupování na e-shopech About You

Uživatelé mají možnost nakupovat v e-shopech About You. Na nakupování v e-shopech About You se kromě těchto podmínek užívání vztahují také Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) společnosti About You, na které je uveden odkaz zde a rovněž v příslušném e-shopu pod heslem „VOP“; dokument s podmínkami VOP si lze z portálu stáhnout a uložit nebo vytisknout.

C. Crowdshopping.cz

Společnost About You nabízí více než jen e-shopy s módou. Společnost About You chce uživatelům nabídnout zcela nový zážitek z nakupování, nové nápady, inspiraci a informace o tématech, která uživatele skutečně zajímají a která mohou uživatelé sdílet s dalšími lidmi. Kromě toho chceme podporovat nekomerční projekty, např. různých sdružení. Pro tento účel jsme vyvinuli portál crowdshopping.cz.

Níže bychom chtěli vysvětlit, jak crowdshopping.cz funguje a jaká pravidla se na něj vztahují. Crowdshopping.cz je platforma pro sdružení, nadace nebo soukromé osoby (dále jen: zakladatelé kampaní), které odpovídají za projekty (dále jen: kampaně) bez komerčního účelu a které chtějí pro tyto projekty shromáždit finanční prostředky. Crowdshopping.cz se neorientuje na koncové zákazníky, kteří si prostřednictvím našich služeb chtějí nakoupit zboží, to je možné výhradně prostřednictvím našich e-shopů.

I. Registrace

K plnému využívání portálu crowdshopping.cz (např. k založení kampaně) je nezbytná registrace. Vy, jako zakladatel kampaně, se zavazujete, že budete svůj účet na portálu crowdshopping.cz (dále jen: účet) používat výhradně sami pro sebe. To zahrnuje také skutečnost, že se uživatel nesmí registrovat s využitím cizí identity ani se nesmí přihlásit s využitím údajů třetí osoby, aniž by k tomu byl oprávněn. Společnost About You nabízí, pokud jde registraci k odběru služeb, různé možnosti.

Zakladatelé kampaně se mohou nově zaregistrovat nebo se mohou přihlásit prostřednictvím již existujícího účtu. Zakladatel kampaně je v rámci registrace povinen uvést své jméno a příjmení, svou adresu bydliště a e-mailovou adresu, dostatečně silné heslo a případně další informace, k jejichž zadání bude v rámci procesu registrace vyzván. Registrace na portálu crowdshopping.cz zakládá mezi zakladatelem kampaně a společností About You bezplatnou smlouvu o užívání platformy. Svou registrací k odběru služby a využíváním služby vyjadřuje zakladatel kampaně svůj souhlas s platností těchto podmínek užívání a také podmínek o ochraně osobních údajů, na které je na portálu crowdshopping.cz uveden odkaz a které si lze z portálu stáhnout a uložit nebo vytisknout.

Zakladatel kampaně je povinen držet své heslo za všech okolností v tajnosti a nesmí je předat žádné třetí straně. Ani společnost About You nepředá heslo žádné třetí straně. Společnost About You a/nebo zaměstnanec společnosti About You se nikdy nebudou zakladatele kampaně ptát na jeho heslo. Z důvodu bezpečnosti a zamezení případnému zneužití účtu je nezbytné vybrat dostatečně bezpečné heslo a rovněž je nezbytné heslo v pravidelných intervalech měnit. Plnou odpovědnost za bezpečnost přístupových údajů nese zakladatel kampaně.

II. Založení, správa a ukončení crowdshoppingové kampaně nebo účasti v crowdshoppingové výzvě

1. Crowdshoppingové kampaně

V rámci procesu založení kampaně je nutno zadat jméno kampaně, stručný popis obsahu a cíle kampaně a rovněž je potřeba nahrát fotografii kampaně. Kromě toho je potřeba uvést údaje týkající se odměn a rovněž výši částky, kterou chce zakladatel kampaně shromáždit (dále jen: cílová částka). Minimální částka kampaně může být 2 500,00 Kč, maximální částka kampaně je omezena na 50 000,00 Kč. Dodatečná změna finančního cíle není již po zahájení kampaně možná. Kampaně smí být zakládány výhradně pro soukromé osoby, nadace a/nebo nezisková sdružení.

Pokud na kampaň poskytne ABOUT YOU počáteční kód, obdrží kampaň jednorázově k dobru částku ve výši 1 000,00 Kč. Využití tohoto počátečního kódu není možné v kampaních, které mají cílovou částku menší než 10 000,00 Kč.

Zadání dalších osobních informací zakladatele kampaně je volitelné a není nezbytným předpokladem pro využívání portálu crowdshopping.cz. Veškeré informace, které uživatel zadá, lze doplnit a/nebo odstranit prostřednictvím našeho zákaznického střediska.

Po vytvoření kampaně se zobrazí kód kupónu specifický pro kampaň, který může zakladatel kampaně používat. Kampaně a kupóny vytvořené pro kampaně mají maximální platnost 1 rok od data vytvoření. Je-li cílové částky dosaženo před uplynutím časové lhůty jednoho roku, kupony pozbývají platnosti a kampaň je automaticky ukončena.

Zakladatelé kampaní mohou svou kampaň kdykoli přerušit a/nebo deaktivovat bez udání důvodu. Zakladatelé kampaně mohou svůj účet kdykoli deaktivovat nebo smazat, avšak pouze za předpokladu, že ze smluvních a/nebo zákonných okolností nevyplývají žádné důvody, které by takové deaktivaci nebo výmazu bránily. V případě deaktivace účtu bude účet zablokován a nebude pro ostatní osoby nadále viditelný.

Po uplynutí příslušné zákonné lhůty pro povinné uchovávání záznamů budou všechny informace neodvolatelně vymazány. Z výmazu bude vyjmut obsah, který zakladatel kampaně a/nebo třetí strany během doby realizace kampaně odeslali, exportovali nebo jiným způsobem přenesli na jiné sociální sítě a/nebo třetí strany, např. s využitím funkce pro sdílení obsahu. Společnost About You je z důvodu ochrany zakladatele kampaně proti neoprávněnému smazání jeho účtu oprávněna provést při výmazu ověření identity, např. prostřednictvím zaslání e-mailu, kterým musí uživatel konečné smazání účtu potvrdit.

2. Crowdshoppingové výzvy

Crowdshoppingových výzev se mohou zúčastnit výlučně kampaně soukromých osob, nadací a/nebo neziskových sdružení. Crowdshoppingové výzvy mají pevně danou dobu trvání. Konkrétní datum začátku a konce výzvy je uvedeno v dolní části webové stránky a během registračního procesu výzvy. Crowdshoppingové výzvy nemají pevně stanovenou cílovou částku. Nejvyšší možná vyplacená částka na kampaň, která se účastní výzvy, je 60 000 Kč, minimální výše je pak 2 500 Kč na výzvu.

Každá kampaň, která se účastní výzvy, má možnost v rámci dané výzvy vyhrát vypsanou odměnu. Podmínky výhry a příslušná odměna jsou uvedeny v dané výzvě.

III. Využití kuponů na aboutyou.cz

Na kupon se vztahují níže uvedené podmínky pro kupony:

Kupon představuje slevu ve výši uvedené vždy na stránce s detailem kampaně a lze jej uplatnit na konci procesu objednávky na aboutyou.cz zadáním kódu kuponu do příslušného pole. Minimální hodnota objednávky je 1300 Kč. Kupon se vztahuje na celý sortiment zboží, není přenositelný a lze jej čerpat pouze v kombinaci s objednávkou. Je platný až do okamžiku dosažení cílové částky; výjimkou je případ, kdy dojde k předčasnému ukončení kampaně buď ze strany zakladatele kampaně, a/nebo např. z důvodu porušení pravidel kampaně. Maximální doba platnosti kuponu je jeden rok od data založení dané kampaně, které je zobrazeno na stránce kampaně. Po zadání kódu kuponu v rámci procesu objednávky se hodnota kuponu automaticky odečte z hodnoty objednávky. V případě vrácení zboží v plné hodnotě hodnota kuponu propadá. V případě částečné vratky se hodnota kuponu započítá. Proplacení, následné vyúčtování nebo náhrada – ani rozdílových částek – není možná. Kupon se nevztahuje na zaměstnance společnosti About You nebo asociovaných podniků. Společnost ABOUT YOU SE & Co. KG neposkytuje žádnou náhradu v případě ztráty nebo zcizení kuponu. Neexistuje žádný nárok na částečnou ani úplnou náhradu kuponu.

V určitých obdobích platnosti akce si společnost ABOUT YOU vyhrazuje právo deaktivovat kupon pro dané období platnosti akce. Využití kuponu není v takovém případě možné.

Za každý uplatněný kupon poskytne společnost About You kampani po uplynutí 30denní lhůty pro vrácení dobropis ve výši odpovídající částce slevy pro zbývající hodnoty objednávek.

IV. Podmínky vyplacení

1. Crowdshoppingové kampaně

Pokud bude během doby realizace kampaně dosaženo cílové částky, zakladateli kampaně bude zasláno oznámení v tomto smyslu. Vyplacení kampaně proběhne do 50 dnů poté, co (i) bylo dosaženo cíle kampaně a (ii) zakladatel kampaně poskytl informace potřebné pro provedení platby (jméno příjemce, IBAN, BIC, daňové číslo příjemce) a (iii) zažádal o vyplacení kampaně. Jestliže během doby realizace kampaně nebude dosaženo cílové částky nebo pokud bude kampaň zakladatelem předčasně a trvale ukončena a/nebo bude kampaň ukončena společností About You z důvodu porušení těchto podmínek užívání, pak nevzniká žádný nárok na vyplacení.

Za odvod případných odvodů odpovídá zakladatel kampaně, resp. obmyšlená osoba. Z důvodu časových překryvů u vratek nebo vyplácení může dojít k překročení uvedené cílové částky. Případné překročení cílové částky je vypláceno do maximální částky 10 000,00 Kč. Částky přesahující tuto sumu propadají.

Pokud kampaň využila počáteční kód, bude částka ve výši 1 000 Kč vyplacena pouze v případě, když kampaň dosáhne výše financování alespoň 10 000 Kč.

2. Crowdshoppingové výzvy

Jakmile výzva skončí a uplyne čas pro vrácení, je zakladateli kampaně posláno oznámení. Platba je provedena do 20 dnů poté, co zakladatel kampaně poskytne veškeré potřebné platební údaje (příjemce platby, IBAN, BIC, DIČ).

Pokud účastník výzvu vyhraje, obdrží o výhře samostatné oznámení. Výplaty výher jsou provedeny do 20 dnů poté, co zakladatel kampaně poskytne veškeré potřebné platební údaje (příjemce platby, IBAN, BIC, DIČ).

Pokud je kampaň předčasně a natrvalo ukončena zakladatelem kampaně a/nebo ji natrvalo ukončí About You z důvodu porušení těchto podmínek používání, nevzniká žádný nárok na provedení platby. Taková kampaň je v takovém případě vyloučena také z výzvy, tudíž nevzniká žádný nárok na vyplacení výhry.

Pokud kampaň využila počáteční kód, bude částka ve výši 1 000 Kč vyplacena pouze v případě, když kampaň dosáhne výše financování alespoň 10 000 Kč.

V. Oznámení

Společnost About You posílá oznámení pouze uživatelům, kteří vyjádřili souhlas s jejich zasíláním. To se nevztahuje na oznámení, která smíme nebo jsme povinni zasílat na základě právních předpisů a/nebo smluvních ustanovení (např. informace týkající se účtu).

D. Povinnosti uživatele / zakladatele kampaně

I. Vlastní obsah

Zakladatelé kampaně mají možnost nahrát na portál crowdshopping.cz vlastní obsah (např. texty a obrázky, dále jen: obsah). Zakladatelé kampaně nesou výhradní odpovědnost za vlastní obsah a rovněž za veškeré důsledky, jež z toho vyplývají, např. za využívání jejich obsahu třetími stranami. Zakladatelé kampaně se zavazují, že při vytváření vlastního obsahu v rámci využívání portálu crowdshopping.cz neporuší platné právní předpisy ani případná smluvní ustanovení. Tato povinnost zahrnuje mimo jiné povinnost neporušit práva třetích stran, zejména autorská práva, práva na ochranu osobnosti, patentová práva, práva k ochranným známkám a rovněž jiná práva. Zakladatel kampaně se dále zavazuje, že bude dodržovat ustanovení trestního zákoníku a právní předpisy vztahující se k ochraně mládeže a je povinen zdržet se jakéhokoli obsahu obsahujícího prohlášení, která jsou rasistická, pohoršující, pornografická či sexuální, která ohrožují mládež, jsou extremistická, podporují násilí, opěvují válku, nabádají k zapojení do teroristických nebo extremistických spolků, vybízejí k trestnému činu, útočí na důstojnost, jsou urážlivá nebo nevhodná pro nezletilé nebo jakéhokoli jiného nepřípustného obsahu.

Zakladatel kampaně ručí za to, že jím poskytnutý obsah neporušuje práva třetích stran (např. patentová práva, práva k ochranným známkám, autorská práva, práva na ochranu osobnosti, práva na jméno atd.) a že obsah neporušuje platné právní předpisy.

II. Práva k užívání obsahu zakladatele kampaně

Zakladatelé kampaně jsou držiteli veškerých práv na veškerý obsah, který přenesli na portál crowdshopping.cz, resp. který zveřejnili a/nebo zobrazili na portálu crowdshopping.cz. Přenesením, zveřejněním nebo zobrazením obsahu na portálu společnosti About You udělují zakladatelé kampaně – pokud není dále dohodnuto jinak – společnosti About You nevýhradní, územně neomezenou, bezplatnou, přenositelnou licenci na používání, rozmnožování, reprodukování, zpracování, úpravy, změny, zveřejňování, přenos, zobrazování, šíření, ukládání a archivaci obsahů na veškerých médiích a prostřednictvím veškerých distribučních kanálů, které jsou v současnosti známé nebo které budou známé v budoucnosti. Výše uvedené udělení práv je přitom nezávislé na technologii, takže zahrnuje rovněž využití obsahů nezávisle na typu a způsobu technického přenosu (zejména, nikoli však výhradně, přes internet, mobilní digitální služby, telekomunikační platformy a služby atd.).

III. Využití kuponu zakladatelem kampaně

Zakladatel kampaně nese odpovědnost za využití kuponu. Zavazuje se, že při využití kuponu neporuší platné právní předpisy ani tyto podmínky užívání. Zakladatel kampaně není oprávněn zveřejnit kupon na veřejně přístupných slevových nebo kuponových serverech.

IV. Kontakt na společnost About You

Společnost About You přezkoumá a vyhodnotí veškeré poukazy na domnělé porušení autorských práv a/nebo jiných právních předpisů, které jí budou oznámeny.

Pokud budou uživatelé názoru, že nějaký obsah porušuje jejich práva nebo práva třetích stran, mohou se obrátit na níže uvedenou kontaktní adresu, přičemž jsou povinni zadat svou kontaktní adresu a rovněž přesný popis obsahu, který dle jejich názoru porušuje práva, včetně prohlášení, že vlastník obsahu nebo jeho zmocněné osoby neposkytli svůj souhlas nebo že obsah není z právního hlediska přípustný. V případě porušení autorských práv je nutno doložit důkaz o autorském právu.

Společnost About You si vyhrazuje právo odstranit domnělý nelegální obsah na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

Kontakt: [email protected]

V. Práva průmyslového vlastnictví / duševní vlastnictví

Obchodní názvy, značky, loga, údaje, informace, obrázky, videa, výsledky vyhledávání a texty a rovněž jiný obsah společnosti About You podléhají autorskému právu a/nebo jiným právním předpisům o ochraně duševního vlastnictví. Reprodukování, šíření a zpracování obsahu (zcela nebo zčásti) je povoleno výhradně s výslovným souhlasem společnosti About You. Obsah, který nepochází od společnosti About You, je chráněn autorským právem a/nebo jinými právními předpisy o ochraně duševního vlastnictví ve prospěch příslušného vlastníka práv.

Používání ochranných známek About You v rámci kampaní je povoleno výhradně na základě výslovného písemného souhlasu společnosti About You.

E. Všeobecné podmínky

I. Záruka na služby

Společnost About You nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé či speciální škody a/nebo újmy způsobené uživatelům, které vzniknou v souvislosti s užíváním služeb společnosti About You a jsou spojené s poruchami komunikačního vedení nebo elektrického vedení, s výpadky telekomunikačních operátorů, působením škodlivého softwaru, nekalým jednáním třetích stran, které usilují o nepovolený přístup a/nebo vyřazení softwaru a/nebo hardwaru, který je ve vlastnictví společnosti About You, z provozu, nebo které souvisejí s událostí vyšší moci. Společnost About You v takových případech není povinna poskytnout účastníkům náhradu případných škod.

Společnost About You nese odpovědnost pouze za škodu či újmu na životě, na těle nebo na zdraví způsobenou záměrně nebo zaviněnou hrubou nedbalostí na straně společnosti About You, jejích zákonných zástupců nebo pověřených osob. Jinak nese společnost About You odpovědnost pouze za porušení povinností, jejichž splnění je zásadní pro řádné poskytování služeb a na jejichž dodržování se uživatel pravidelně spoléhá (základní povinnosti); tato odpovědnost se omezuje na smluvní, předvídatelné škody. Výše uvedené omezení odpovědnosti za škodu se odpovídajícím způsobem vztahuje i na osobní odpovědnost zákonných zástupců a pověřených osob společnosti About You.

Odpovědnost za škodu dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena.

Společnost About You si vyhrazuje právo určité části služeb, celé služby a/nebo jednotlivé funkce a/nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, vymazat a/nebo zastavit, například z důvodu provedení soudního rozhodnutí a/nebo rozhodnutí úřadu; v případě změny zákona; z důvodu vyřešení bezpečnostních nedostatků nebo rozšíření nabídky. Pokud by změna, doplnění, vymazání a/nebo zastavení měly být pro uživatele neúnosné, platí bod IV. 1.

II. Odpovědnost společnosti About You za uživatelský obsah a obsah třetích stran

Vlastní obsah zakladatele kampaně může obsahovat subjektivní názory, skutečnosti, mínění a hodnocení, za něž nese odpovědnost daný zakladatel kampaně. Společnost About You obsah zadaný zakladatelem kampaně před zveřejněním nekontroluje a nemonitoruje ani si obsah zakladatelů kampaní nijak nepřivlastňuje. Společnost About You tudíž nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah poskytnutý ze strany zakladatelů kampaní ani za jejich data a/nebo informace. Totéž se vztahuje na obsah na webových stránkách propojených formou odkazu. Společnost About You neručí za věcnou správnost obsahu, který dodali uživatelé, ani obsahu na webových stránkách třetích stran. Pokud společnost About You zjistí, že obsah jakéhokoli druhu je protiprávní a/nebo je v rozporu s těmito podmínkami užívání, vyhrazuje si právo takový obsah neprodleně zablokovat a/nebo smazat, aniž by byla povinna předem o této skutečnosti informovat zakladatele kampaně.

III. Porušení podmínek užívání

V případě porušení těchto podmínek užívání si společnost About You vyhrazuje právo účet zakladatele kampaně – včetně obsahu – dočasně nebo trvale zablokovat a/nebo smazat a rovněž dočasně a/nebo trvale deaktivovat kampaně a/nebo některou kampaň nezveřejnit.

IV. Závěrečná ustanovení

Změny podmínek užívání

Společnost About You si vyhrazuje právo aktualizovat čas od času tyto podmínky užívání. Uživatelé budou o změně vždy včas informováni vhodným způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, push notifikace, zprávy v rámci účtu). Využívání služeb se vždy řídí platným zněním podmínek užívání. Pokud uživatel během lhůty 6 týdnů od zprávy o změně nevznese námitky, má se za to, že s podmínkami užívání vyjádřil souhlas. Svým dalším užíváním služby poté, co změny vstoupily v platnost, vyjadřuje uživatel svůj souhlas se změněnými podmínkami užívání.

Rozhodné právo

Tyto podmínky užívání se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo; Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se neaplikuje. To neplatí, pokud je uživatel takto poskytované ochrany zbaven v důsledku závazných ustanovení právního řádu státu, v němž má uživatel (spotřebitel) své obvyklé místo pobytu.

Oddělitelnost

Je-li nebo bude-li některé z ustanovení těchto podmínek užívání shledáno neúčinným či neplatným, není tím platnost ostatních podmínek nijak dotčena. Namísto neplatného ustanovení platí buď příslušné právní předpisy, nebo – v případě absence takových předpisů – ustanovení, na jehož znění by se smluvní strany v dobré víře usnesly, kdyby jim neplatnost dotčeného ustanovení byla známa.

Crowdshopping.cz nabízí a provozuje společnost ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo.

Verze: Květen 2022